Samozhášavé stabilizované fasádne dosky pre kontaktné zateplovacie systémy, tepelnoizolačné dosky šikmých striech, odvetraných aj neodvetraných striech ( medzi nad a pod krokvami ), podkladové vrstvy plochých striech, ako aj podláh so zníženým zaťažením, izolácia zavesených podhľadov, vnútorná a jadrová izolácia (medzi stenou a prímurovkou),Dosky sú označené zeleným a čiernym farebným pruhom.

 

Materiál

expandovaný polystyrén s uzavretou bunkovou štruktúrou

 

Použitie

tepelná izolácia obvodových plášťov stien budov (fasád), vzduchotechnika, izolácia stropov, priečok, stien a podláh so zníženým zaťažním, v priemyselných objektoch, na rôzne účely

 

Výhody

úspora energie a nákladov na vykurovanie rovnomerná bunková štruktúra opticky jednoliaty povrch dosiek

 

Skladovanie

v suchu, chrániť pred vlhkom, vodou, mrazom, proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu

 

Rozmery

1000x500x... mm, 1000x1000x... mm, 2000x1000x... mm

 

Technické parametre

pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa

súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,038 W/mK

číslo odolnosti difúzie vodnej pary:30-40

trieda reakcie na oheň: E

 

Vyhlasenia o parametroch:

EPS70

EPS80

EPS100

EPS150

EPS200

Kontakt                

 

EasyTerm, s.r.o.

Hlboká 39

949 01 Nitra

tel: +421 37 655 4968

fax: +421 37 655 4969

e-mail: easyterm@easyterm-sro.com

 

 

Prevádzka Galanta: 

Priemyselny park Kolonia

924 01 Galanta

Tel: +421 31 7899 658

Fax: +421 31 7899 668