EPS 70 NeoTerm

Samozhášavé stabilizované fasádne dosky z expandovaného polystyrénu s pridaným grafitom vhodné hlavne pre jadrovú izoláciu, izoláciu vonkajších obvodových stien s mechanicky upevnenou krycou vrstvou. Je možné ich využiť aj pre izoláciu šikmáých striech, zavesených podhľadov a vnútornú izoláciu.

Materiál 
expandovaný polystyrén s uzavretou bunkovou štruktúrou

Použitie
tepelná izolácia obvodových plášťov stien budov (fasád), vzduchotechnika, izolácia stropov, priečok, stien a podláh so zníženým zaťažním, v priemyselných objektoch, na rôzne účely

Výhody 
úspora energie a nákladov na vykurovanie rovnomerná bunková štruktúra opticky jednoliaty povrch dosiek

Skladovanie
v suchu, chrániť pred vlhkom, vodou, mrazom, proti UV žiareniu a mechanickému poškodeniu

Rozmery

1000x500x... mm, 1000x1000x... mm, 2000x1000x... mm

Technické parametre
pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa
súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,031 W/mK
číslo odolnosti difúzie vodnej pary:30-40
trieda reakcie na oheň: E

Naše certifikátytuv_logo

Spoločnosť je oficiálnym držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Viac »

Kontakt

EasyTerm s.r.o
Hlboká 39
949 01 Nitra
tel: +421 37 6554968
fax: +421 37 6554969
Prevádzka Galanta
Priemyselný park Kolónia
924 01 Galanta
tel: +421 31 7899658
fax: +421 31 7899658