Kontaktné zatepľovacie systémy (KZS) sú priemyselne vyrábané výrobky najvyššej kvality, ktoré sa dodávajú ako súbor výrobkov a využívajú sa ako tepelná ochrana budov. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa KZS dávajú na vonkajšiu stranu starých alebo nových stien alebo stropov nad otvorenými priestranstvami. Obsahujú špeciálne spájacie prostriedky (napr. soklové lišty, rohové profily a pod.), aby sa spojili s priľahlými časťami budov (napr. otvormi, nárožiami, parapetmi atď.). KZS chránia pred poveternostnými vplyvmi, zlepšujú optický vzhľad budovy a výrazne šetria energetický náklady budov. Nezvyšujú stabilitu steny alebo stropu, na ktoré sa použili.

Na označenie kontaktných zatepľovacích systémov sa používa aj skratka E T I C S, odvodená z anglického názvu External Thermal Insulation Composites Systems. Kontaktné zatepľovacie systémy sú na báze tepelnej izolácie z expandovaného (penového) polystyrénu EPS alebo na báze minerálnej vlny.

Kontaktný zatepľovací systém je výrobok dodávaný ako systém zostavený z presne určených komponentov, ktorý sa pripevňuje lepením a mechanickým prichytávaním spravidla z vonkajšej strany obvodového plášťa, pričom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte.

Komponenty:

  • hmoždinka- zateplovacia, tanierová, zatĺkacia
  • soklový profil - hliníkový
  • rohový profil - so sieťkou z hliníka
  • so sieťkou z PVC
  • armovacia mriežka - sklotextilná
  • lepidlo na EPS
  • stierkový tmel na EPS
  • povrchová úprava omietky
  • podkladový náter

Naše certifikátytuv_logo

Spoločnosť je oficiálnym držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

Viac »

Kontakt

EasyTerm s.r.o
Hlboká 39
949 01 Nitra
tel: +421 37 6554968
fax: +421 37 6554969
Prevádzka Galanta
Priemyselný park Kolónia
924 01 Galanta
tel: +421 31 7899658
fax: +421 31 7899658